cách đây 4 năm tổng số tuổi của hai mẹ con là 32 tuổi tính tuổi mẹ hiện nay, biết răng hiện hay tuổi mẹ gấp 4 lần tuổi con

Question

cách đây 4 năm tổng số tuổi của hai mẹ con là 32 tuổi tính tuổi mẹ hiện nay, biết răng hiện hay tuổi mẹ gấp 4 lần tuổi con

in progress 0
Peyton 18 phút 2021-09-13T18:58:58+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-13T19:00:18+00:00

  Số tuổi của Mẹ và con sau 4 năm là:
  42 + 4×2 = 50 (tuổi)
  Tổng số phần bằng nhau:
  4 + 1 = 5(phần)
  Tuổi của con sau 4 năm là:
  50 : 5 = 10 (tuổi)
  Tuổi của con hiện nay là
  10 – 4 = 6 (tuổi)
  Tuổi Mẹ hiện nay là
  42 – 6 = 36 (tuổi)
  Đáp số : Tuổi Mẹ: 36 tuổi
  xin hay nhất

  chúc bạn học tốt

  0
  2021-09-13T19:00:30+00:00

  Vì mỗi năm mỗi người sẽ tăng lên 1 tuổi nên tổng số tuổi 2 mẹ con tăng trong 4 năm là:

                  4×2=8 (tuổi)

  Tổng số tuổi 2 mẹ con hiên nay là:

                     32+8=40 (tuổi)

  ↔Tuổi mẹ gấp 4 lần tuổi con, vậy ta coi tuổi mẹ là 4 phần bằng nhau, tuổi con là 1 phần như thế

  40 tuổi ứng với số phần là :           1+4=5   (phần)

  Tuổi mẹ hiện nay là:                   40:5×4=32 (tuổi)

                      Đáp số:           32 tuổi

  @chúc học tốt!!               khoaitaybibo

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )