Cách để nhận biết axit có oxi và axit ko có oxi

Question

Cách để nhận biết axit có oxi và axit ko có oxi

in progress 0
Daisy 35 phút 2021-09-19T11:31:21+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-19T11:32:45+00:00

  Đáp án:

  Axit là 1 phân tử gồm 1 hay nhiều nguyên tử hidro liên kết với 1 gốc axit. Muốn biết axit có oxi hay không có oxi bạn chỉ việc nhìn vào gốc axit:

  + Nếu gốc axit có O : SO3 2-, SO4 2-, PO4 3-, NO3 -, CO3 2-. Tương ứng với các axit: H2SO3, H2SO4, H3PO4, HNO3, H2CO3 -> đây là những axit có oxi.

  + Nếu gốc axit không có O: Cl-, S 2-, … Tương ứng với axit HCl, H2S -> Đây là những axit không có oxi

  Giải thích các bước giải:

   

  0
  2021-09-19T11:33:06+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Dựa vào công thức cấu tạo và công thức phân tử của axit thì có thể nhận biết được axit có oxi và không có oxi :

  Axit có oxi : $H_2SO_4,HNO_3,H_3PO_4,H_2CO_3,…$

  Axit không có oxi : $HCl,HBr,HI,H_2S,…$

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )