Cách đơn giản nhất để hiểu bài ( chia đa thức một biến đã sắp xếp ) là gì đây m.ng ~~~

Question

Cách đơn giản nhất để hiểu bài ( chia đa thức một biến đã sắp xếp ) là gì đây m.ng ~~~

in progress 0
Arya 1 giờ 2021-09-07T10:49:50+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-07T10:50:57+00:00

  Đáp án:

  Nghe giảng ko nói truyện trong giờ.

  Giải thích các bước giải:

  Nói chung là chú ý

  0
  2021-09-07T10:51:38+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Nghe cô giáo giảng, ko nói chuyện, làm việc riêng 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )