Cách giải bài tập liên quan đến ete ,cho ví dụ

Question

Cách giải bài tập liên quan đến ete ,cho ví dụ

in progress 0
Elliana 2 tuần 2021-07-12T10:18:46+00:00 1 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-12T10:20:24+00:00

  Tổng quát: $2\overline{R}OH\to \overline{R}O\overline{R}+H_2O$

  * Bài tập ete hay dùng các công thức:

  + Ete hoá hỗn hợp $n$ ancol thì thu được $\dfrac{n(n+1)}{2}$ ete.

  + Bảo toàn khối lượng.

  + $n_{H_2O}=n_{\text{ete}}$

  + $n_{\text{ancol phản ứng}}=2n_{H_2O}$

  Phản ứng ete hoá thường có hiệu suất nhỏ hơn $100\%$.

  * Ví dụ: Đốt cháy $27,2g$ hỗn hợp $X$ gồm ancol etylic ($0,2$ mol) và ancol no, mạch hở, đơn chức $M$ thu được $1,3$ mol $CO_2$ và $1,8$ mol $H_2O$. Mặt khác, đun nóng $40,8$ $X$ với axit sunfuric đặc ở $140^oC$ thu được $14,73g$ hỗn hợp gồm các ete. Khi hoá hơi hoàn toàn lượng ete trên thì được thể tích bằng với $5,28g$ $O_2$ ở cùng điều kiện nhiệt độ, áp suất. Xác định hiệu suất ete hoá của từng ancol?

  Đáp án: $C_2H_5OH: 50\%; C_3H_7OH: 40\%$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )