Cách khắc phục sương sườn bên trái gần dưới bị vẹo Do hồi nhỏ tui hay bánh nó ra nên nó bị lệch một bên nêu cách khắc phục Bị béo phì có ảnh hưởng

Question

Cách khắc phục sương sườn bên trái gần dưới bị vẹo
Do hồi nhỏ tui hay bánh nó ra nên nó bị lệch một bên nêu cách khắc phục

Bị béo phì có ảnh hưởng đến chiều cao như thế nào cách ko bị béo phì Và ít mỡ trong máu

in progress 0
Serenity 1 năm 2021-08-30T21:05:17+00:00 1 Answers 1 views 0

Answers ( )

    0
    2021-08-30T21:06:28+00:00

    béo phì cos ảnh hưởng tới chiều cao

    tránh ăn mỡ động vật…..ăn mỡ thực vật

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )