Cách kiểm tra máy tính dùng Windows (64bit) hay dùng Windows (32bit) CÁC BÁC GIÚP IÊM VS Ạ MONG MOD ĐỪNG XÓA CỦA IÊM :”((

Question

Cách kiểm tra máy tính dùng Windows (64bit) hay dùng Windows (32bit)
CÁC BÁC GIÚP IÊM VS Ạ MONG MOD ĐỪNG XÓA CỦA IÊM
:”((

in progress 0
Caroline 1 năm 2021-08-07T18:10:05+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-07T18:11:21+00:00

   bạn chỉ cần mở ổ đĩa C lên nếu bạn thấy có thư mục có tên Program Files (x86) thì máy tính của bạn đang sử dụng Windows 64 bit, nếu không thấy thư mục đó thì bạn đang sử dụng Windows 32 bit

  0
  2021-08-07T18:12:00+00:00

  Bạn nháy chuột phảo vào This PC (cho win10) hoặc My computer (cho win 7)

  chọn Properties

     Rồi bạn tìm phần có chữ 32bit hoặc 64 bit là ok

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )