cách lưu bài pascal vào ổ đĩa D

Question

cách lưu bài pascal vào ổ đĩa D

in progress 0
Peyton 2 tuần 2021-07-11T00:49:15+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-11T00:50:31+00:00

  B1: vào thẻ File

  B2: chọn mục Save as…

  B3: gõ D:\file của bạn\tên file (ghi bằng Tiếng Anh nhé), hoặc ghi D:\ không cũng được

  Lưu ý ở đuôi file là .pas hoặc .pp

  Ví dụ:

  Lưu vào ổ D có tệp: D:\file pascal\main.pas

  Lưu vào ổ D không tệp: D:\main.pas

  0
  2021-07-11T00:50:32+00:00

  Ấn Ctrl + S

  Nó hiện ra File Explore

  Chọn PC này

  Chọn ổ D:

  Bạn ghi tên file mà bạn muốn lưu.Lưu với đuôi là pas hoặc pp

  Ấn Lưu để lưu vào ổ D:

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )