Cách mạng khoa học – công nghệ bắt đầu từ khi nào ?

Question

Cách mạng khoa học – công nghệ bắt đầu từ khi nào ?

in progress 0
Kaylee 33 phút 2021-09-20T09:10:13+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-20T09:11:19+00:00

  Cách mạng khoa học – công nghệ bắt đầu từ khi Những năm 70 của thế kỉ XX.

  0
  2021-09-20T09:11:39+00:00

  Cách mạng khoa học-công nghệ bắt đầu từ những năm 70 của thế kỉ XX ( 20)

  xin hay nhất

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )