? Cách mạng tháng Hai còn mang lại kết quả gì. ? Cách mạng tháng Hai có triệt để không.

Question

? Cách mạng tháng Hai còn mang lại kết quả gì. ? Cách mạng tháng Hai có triệt để không.

in progress 0
Adeline 3 tuần 2021-11-27T09:39:28+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-27T09:40:54+00:00

  Đáp án:

  * Cách mạng tháng Hai còn mang lại kết quả:

  – Chế độ quân chủ Nga hoàng bị lật đổ, nước Nga trở thành nước Cộng hòa.

  – Sau đó ở Nga diễn ra tình trạng hai chính quyền song song tồn tại.

  + Chính phủ tư sản lâm thời.

  + Xô viết đại biểu công nhân – nông dân – binh lính.  

  * Cách mạng tháng Hai là cuộc cách mạng ko triệt để.

  0
  2021-11-27T09:41:06+00:00

  –       Kết quả:

  +         Chế độ quân chủ chuyên chế Nga hoàng bị lật đổ, nền cộng hòa đc xác lập

  +         Hai chính quyền mới: chính quyền Xô Viết( của quần chúng công, nông, binh) và chính phủ lâm thời( của giai cấp tư sản)  ra đời.

  +         Tình thế cách mạng: 2 chính quyền song song tồn tại

   

  * Cách mạng tháng Hai là cuộc CMDCTS không triệt để

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )