Cách mạng tư sản Anh có ý nghĩa trọng đại đối với lịch sử thế giới vì nó

Question

Cách mạng tư sản Anh có ý nghĩa trọng đại đối với lịch sử thế giới vì nó

in progress 0
Arianna 1 năm 2021-07-20T13:51:07+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-20T13:52:35+00:00

  . Lật đổ chế độ phong kiến mở đường cho chủ nghĩa tư bản ở Anh phát triển. Mở ra thời kỳ quá độ từ chế độ phong kiến sang chế độ tư bản. ⇒ Đây là cuộc Cách Mạng Tư sản có ý nghĩa trọng đại trong thời kỳ quá độ từ chế độ Phong kiến sang chế độ Tư bản Chủ nghĩa.

  0
  2021-07-20T13:53:04+00:00

  – Thắng lợi của giai cấp tư sản và quý tộc mới trong cuộc đấu tranh lật đổ giai cấp phong kiến, lật đổ quan hệ sản xuất phong kiến lỗi thời lạc hậu đã xác lập chế độ tư bản chủ nghĩa (hình thức quân chủ lập hiến), mở đường cho nền sản xuất mới: quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa phát triển và thoát khỏi sự thống trị của chế độ phong kiến.Ý nghĩa:(1640-1688) Mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển, đem lại quyền lợi chi quý tộc mới và tư sản. Mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển, đem lại quyền lợi chi quý tộc mới và tư sản.

  Xin hay nhất

  @Sa blackpink

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )