Cách mạng tư sản anh thành công nhất ở giai đoạn nào?

Question

Cách mạng tư sản anh thành công nhất ở giai đoạn nào?

in progress 0
Ivy 3 tháng 2021-09-07T10:27:20+00:00 2 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-07T10:28:35+00:00

  Những phát minh mới về kĩ thuật, các hình thức tổ chức lao động hợp lí làm cho năng suất lao động tăng nhanh.
  Từ năm 1551 đến năm 1651. số lượng than được khai thác tăng 14 lần. Vào đầu thế kỉ XVII, ở Anh có 800 lò nấu sắt, mỗi tuần sản xuất 3 – 4 tân. Một số xưởng dệt len để thuê hàng nghìn công nhân. Nhiều công ti thương mại hoạt động mạnh ở nhiều nước, nổi tiếng nhất là Công ti Đông Ấn Độ.

  0
  2021-09-07T10:28:39+00:00

  =>Sau cách mạng công nghiệp Anh,làm thay đổi bộ mặt các nước tư bản

  =>máy móc đc sử dụng trong nhiều ngành kinh tế khác nhau

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )