Cách mạng tư sản Pháp bùng nổ bằng sự kiện nào

Question

Cách mạng tư sản Pháp bùng nổ bằng sự kiện nào

in progress 0
Claire 15 phút 2021-09-09T14:09:34+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-09T14:11:19+00:00

  Ngày 14/7/1789, quần chúng nhân dân tấn công và chiếm ngục Baxti – CMTS Pháp bùng nổ.

  0
  2021-09-09T14:11:26+00:00

  Băngf sự kiện

  Quần chúng nhân dân tấn công ngục Baxti và giành thắng lợi.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )