cách mạng tư sản pháp thành công có ý nghĩa gì

Question

cách mạng tư sản pháp thành công có ý nghĩa gì

in progress 0
Sarah 1 năm 2021-08-23T07:23:46+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-23T07:25:02+00:00

  lật đổ chính quyền chuyên chế, thủ tiêu tàn dư chế độ phong kiến

  giải quyết vấn đề cho nông dân 

  sự cản trở của công thương nghiệp bị xóa bỏ, thị trường dân tộc thống trị được hình thành

  0
  2021-08-23T07:25:14+00:00

  -Lật đổ thể chế quân chủ chuyên chế

  -Giải quyết được khó khăn cho nhân dân

  -Đánh đuổi được các kẻ xâm lược như Phổ,Áo..vv

  -Xóa bỏ các rào cản về sản xuất và bóc lột cho dân chúng

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )