cách nao đẻ đo thể tich của quả bóng bàn???

Question

cách nao đẻ đo thể tich của quả bóng bàn???

in progress 0
Melanie 3 tháng 2021-08-31T17:04:24+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-31T17:05:49+00:00

  Đong nước vào bình, gọi mực nước là t1

  Bỏ cục đá vào, nước dâng lên là t2

  Buộc quả bóng bàn vào cục đá, nước dâng lên là t3

  Lấy t3-t2 được thể tích quả bóng bàn

  0
  2021-08-31T17:06:13+00:00

       Ta có thể làm cách sau để đo thể tích quả bóng bàn bằng bình chia độ

  – Cột quả bóng bàn vào một vật rắn không thấm nước và chìm trong nước ( VD : Viên đá, sỏi, …) 

  – Cho tất cả vào bình chia độ, xác định thể tích của quả bóng bán và vật rắn đó

  – Gỡ vật rắn ra khỏi bóng bàn và xác thể tích của nó bằng bình chia độ. 

  – Lấy thể tích của vật và quả bóng bàn trừ cho thể tích của vật là ta xác định được thể tích của quả bóng bàn

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )