Cách nào sau đây KHÔNG dùng để căn lề trang tính cần in: * 1.Chọn thiết đặt sẵn lề thích hợp trong hộp thoại Print. Chọn lệnh Show Margins phía dưới,

Question

Cách nào sau đây KHÔNG dùng để căn lề trang tính cần in: *
1.Chọn thiết đặt sẵn lề thích hợp trong hộp thoại Print.
Chọn lệnh Show Margins phía dưới, bên phải vùng xem trước trang in trong hộp thoại Print để hiển thị 2.các đường kẻ lề rồi kéo thả trực tiếp các đường đó để căn lề.
3.Chọn hoặc nhập giá trị lề trên trang Margins của hộp thoại Page setup.
4Chọn chế độ xem ngắt trang Page Break Preview, rồi kéo thả trực tiếp các dấu ngắt trang.

in progress 0
Kennedy 1 năm 2021-07-12T00:20:26+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-12T00:21:37+00:00

  4 nhé bạn, bởi vì cách đó để điều chỉnh ngắt trang chứ không đặt lề

  CHÚC BẠN HỌC TỐT!!

  0
  2021-07-12T00:21:51+00:00

  Cách nào sau đây KHÔNG dùng để căn lề trang tính cần in:

  `1`.Chọn thiết đặt sẵn lề thích hợp trong hộp thoại Print. Chọn lệnh Show Margins phía dưới, bên phải vùng xem trước trang in trong hộp thoại Print để hiển thị

  `2`.các đường kẻ lề rồi kéo thả trực tiếp các đường đó để căn lề.

  `3`.Chọn hoặc nhập giá trị lề trên trang Margins của hộp thoại Page setup.

  `4`.Chọn chế độ xem ngắt trang Page Break Preview, rồi kéo thả trực tiếp các dấu ngắt trang.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )