cách nào tìm số nghiệm của phương trình lượng giác ạ?

Question

cách nào tìm số nghiệm của phương trình lượng giác ạ?

in progress 0
Ariana 3 tháng 2021-09-16T07:08:45+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-16T07:10:16+00:00

  Lý thuyết :

  0
  2021-09-16T07:10:41+00:00

  Đáp án: chép mạng đó

  Giải thích các bước giải: Bài toán chia làm 2 bước:

  + Bước 1: Vào chế độ cài đặt góc (Radian);

  + Bước 2: Vào chức năng TABLE, tính bảng giá trị, trong đó:

  F(X): Nhập nguyên hàm số vào bảng tính; Nếu bảng có chế độ hàm G(X) thì cần setup lại chế độ chỉ dùng cho một hàm.

  Start: Nhập giá trị khởi đầu của khoảng bị giới hạn;

  End: Nhập giá trị kết thúc của khoảng bị giới hạn;

  Step: Step=(End−Start)/29.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )