cách nhận biết chất axit mạnh , bazơ mạnh để xác định chất điện li

Question

cách nhận biết chất axit mạnh , bazơ mạnh để xác định chất điện li

in progress 0
Anna 1 năm 2021-09-13T12:46:00+00:00 2 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-13T12:47:02+00:00

  Thuộc một số axit bazơ mạnh:

  – Axit mạnh: $HCl$, $HBr$, $HI$, $HNO_3$, $H_2SO_4$, $HClO_3$, $HClO_4$ 

  Lưu ý là $H_2SO_4$ là chất điện li mạnh, chương trình THPT cũng coi $H_2SO_4$ điện li hoàn toàn 2 nấc, nhưng thực tế nấc thứ 2 ($HSO_4^-$) phân li thuận nghịch. 

  – Bazơ mạnh (kiềm): $NaOH$, $KOH$, $Ca(OH)_2$, $Ba(OH)_2$,…

  0
  2021-09-13T12:47:37+00:00

  Đáp án:- Càng nhiều O tính axit càng mạnh

  – Khả năng nhận H+ càng lớn thì tính bazo càng mạnh

   

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )