Cách phân biệt dễ nhất về 2 đảng CHỦ NGHĨA CỘNG SẢN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI

Question

Cách phân biệt dễ nhất về 2 đảng
CHỦ NGHĨA CỘNG SẢN
CHỦ NGHĨA XÃ HỘI

in progress 0
Maya 1 tháng 2021-08-05T16:13:19+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-05T16:14:31+00:00

  Chủ nghĩa cộng sản : 

  + Người đứng đầu thường là 1 quốc hội điều hành toàn bộ đất nước về chính trị , kinh tế có thông qua ý kiến của người dân 

  Chủ nghĩa xã hội : 

  + Giải phóng giai cấp, giải phóng xã hội, giải phóng con người, tạo điều kiện để con người phát triển toàn diện. 

  0
  2021-08-05T16:15:13+00:00

  Chủ nghĩa cộng sản:

  – Có hệ tư tưởng chính trị ủng hộ việc thiết lập xã hội phi nhà nước, không giai cấp, tự do, bình đẳng về mọi mặt, người đứng đầu quản lí toàn bộ, có thông qua ý kiến của người dân

  Hệ thống xã hội chủ nghĩa :

  -Giải phóng gia cấp,những người muốn lật đổ chủ nghĩa tư bản nhanh chóng.nhấn mạnh giá trị cơ bản như bình đẳng, công bằng và đoàn kết

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )