Cách phân biệt đơn giản, dễ hiểu của: -Muối axit và muối trung tính -Kim loại kiềm và kim loại kiềm thổ Đừng ai nêu khái niệm ra vì em cần cái nhận bi

Question

Cách phân biệt đơn giản, dễ hiểu của:
-Muối axit và muối trung tính
-Kim loại kiềm và kim loại kiềm thổ
Đừng ai nêu khái niệm ra vì em cần cái nhận biết nó dễ hiểu hơn ạ!
Ai ko làm đc thì thôi đừng có vào làm ko đúng yêu cầu!

in progress 0
Amaya 1 tháng 2021-09-07T08:46:25+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-07T08:47:27+00:00

  Đáp án:

   Muối axit có H ở gốc axit VD: NaHCO3

   Muối trung hòa là muối không còn H ở gốc axit VD Na2CO3

  còn KL kiềm với KL kiềm thổ thì bn có thể xem ở Bảng tuần hoàn 

  VD : Na ,K là kim loại kiềm 

         Ba , Ca là kim loại kiềm thổ

  hidroxit của kiềm +khí CO2;SO2 ko tạo kết tủa mà hidro xit của kiềm thổ+khí CO2;SO2 tạo kết tủa nha

  Giải thích các bước giải:

   

  0
  2021-09-07T08:48:21+00:00

  – Muối axit & trung hoà: 

  + Muối axit: gốc axit thường có nguyên tử H. 

  + Muối trung tính: gốc axit thường không có nguyên tử H. 

  – Kim loại kiềm & kiềm thổ:

  + Kim loại kiềm: nhóm IA

  + Kim loại kiềm thổ: nhóm IIA

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )