cách phòng, chống tệ nạn xã hội gạch ý

Question

cách phòng, chống tệ nạn xã hội
gạch ý

in progress 0
Iris 5 tháng 2021-07-13T08:28:30+00:00 1 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-13T08:30:18+00:00

  Cách phòng, chống tệ nạn xã hội:

  – Tuyên truyền, giáo dục mọi người tránh xa tệ nạn xã hội, giáo dục công dân trở thành công dân tốt

  – Ban hành các sắc lệnh để trừng trị những hành vi vi phạm pháp luật 

  – Thẳng tay trừng trị những hành vi vi phạp pháp luật để răn đe

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )