cách thức của sự phát triển được thể hiện qua qui luật ? a. Phủ định của phủ định b. Chọn lọc tự nhiên c. Giải quyết mâu thuẫn nội tại d. Lượng đ

Question

cách thức của sự phát triển được thể hiện qua qui luật ?
a. Phủ định của phủ định b. Chọn lọc tự nhiên
c. Giải quyết mâu thuẫn nội tại d. Lượng đổi chất đổi

in progress 0
Kinsley 1 tháng 2021-08-07T18:32:29+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-07T18:33:53+00:00

  cách thức của sự phát triển được thể hiện qua qui luật ?
  a. Phủ định của phủ định   b. Chọn lọc tự nhiên 
  c. Giải quyết mâu thuẫn nội tại   d. Lượng đổi chất đổi

  0
  2021-08-07T18:33:56+00:00

  cách thức của sự phát triển được thể hiện qua qui luật là : chọn lọc tự nhiên

  vậy, đáp án đúng là: B

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )