cách tiêu hóa của trùng giày ? • Cảm ơn ạ

Question

cách tiêu hóa của trùng giày ?
• Cảm ơn ạ

in progress 0
Alexandra 1 tháng 2021-08-31T07:51:56+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-31T07:52:57+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Thức ăn (gồm vi khuẩn, vụn hữu cơ,…) được lông bơi dồn về lỗ miệng. Thức ăn qua miệng và hầu được vo thành viên trong không bào tiêu hóa. Sau đó không bào tiêu hóa rời hầu di chuyển trong cơ thể theo một quỹ đạo nhất định, Enzim tiêu hóa biến thức ăn thành chất lỏng thấm vào chất nguyên sinh nuôi cơ thể. Chất bã được thải ra ngoài lỗ thoát ở thành cơ thể.

  0
  2021-08-31T07:53:29+00:00

  Thức ăn qua miệng và hầu dược vo thành viên trong không báo tiêu hóa =>  Sau đó không bào tiêu hóa rời hầu di chuyến trong cơ thể theo một quỹ đạo nhất định. =>  Enzim tiêu hóa biến thức ăn thành chất lỏng thấm vào chất nguyên sinh. => Chất bã được thải ra ngoài qua lỗ thoát ờ thành cơ thế.

   @Nhím

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )