cách tìm BCNN và ƯCLN cho mik ví dụ với ạ

Question

cách tìm BCNN và ƯCLN cho mik ví dụ với ạ

in progress 0
Lyla 3 tháng 2021-07-25T21:20:07+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-25T21:21:52+00:00

  BCNN: B1: Phân tích các số đó ra thừa số nguyên tố

              B2: Lấy các thừa số nguyên tố có số mũ to nhất khác và chung nhân với nhau thì ra kết quả

  VD: BCNN(5,10)

  P/tích:5=5

              10=2.5

  ⇒BCNN(5,10)=5.2=10

  ƯCLN: B2: Phân tích các số đó ra thừa số nguyên tố

             B3: Lấy các thừa số nguyên tố có số mũ nhỏ nhất chung nhân với nhau ra kết quả

           VD:ƯCLN(374,68,918)

  P/tích:374=2.17,11

             68=2².17

             918=2.3³.17

  ⇒ƯCLN(374,68,918)=17

   

  0
  2021-07-25T21:22:01+00:00

  Cách tìm Bội chung nhỏ nhất BCNN

  • Bước 1: Phân tích mỗi số ra thừa số nguyên tố.
  • Bước 2: Chọn ra các thừa số nguyên tố chung và riêng.
  • Bước 3: Lập tích các thừa số đã chọn, mỗi thừa số lấy với số mũ lớn nhất của nó
   • .Cách tìm Ước chung lớn nhất (ƯCLN
   • Bước 1: Phân tích mỗi số ra thừa số nguyên tố.
   • Bước 2: Chọn ra các thừa số nguyên tố chung.
   • Bước 3: Lập tích các thừa số đã chọn, mỗi thừa số lấy với số mũ nhỏ nhất của nó.
  • Ví dụ 1: Tìm UCLN của:
   a) 16, 80, 176
   b) 18, 30, 77.
   Giải:
   a) 16 = 24
   80 = 5.24
   176 = 11.24
   ví dụ:Tìm BCNN của
   a) BCNN (24, 10)
   b) BCNN( 8, 12, 15)

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )