Cách tìm vectơ tịnh tiến biến đường tròn này thành đường tròn kia

Question

Cách tìm vectơ tịnh tiến biến đường tròn này thành đường tròn kia

in progress 0
Harper 2 giờ 2021-09-12T07:11:12+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-12T07:12:27+00:00

  $T_{\overrightarrow{v}}: (C)\to (C’)$

  Giả sử (C) có tâm $I(x_0; y_0)$, (C’) có tâm $I'(x;y)$. Toạ độ vectơ tịnh tiến là:

  $\overrightarrow{v}(x-x_0; y-y_0)$

  0
  2021-09-12T07:13:10+00:00

  Giả sử phép tịnh tiến theo vector $\vec{v} = (a,b)$ biến đường tròn $(O, R)$ thành đường tròn $(O’,R)$. (Phép tịnh tiến ko làm thay đổi bán kính đường tròn.
  Giả sử $O(u,v)$ và $O’=(x,y)$ là các tọa độ của $O$ và $O’$. Khi đó, vector v được tính bằng
  $\begin{cases}
  a = x – u\\
  b = y-v
  \end{cases}$
  Vậy $\vec{v} = (x-u, y-v)$ với tọa độ tâm $O(u,v)$ và tâm $O'(x,y)$.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )