cách tính bình quân lương thực theo đầu người của thế giới ( đơn vị: kg/người) VD: Việt Nam có sản lượng lương thực là 36,7 triệu tấn, 79,7 triệu ngư

Question

cách tính bình quân lương thực theo đầu người của thế giới ( đơn vị: kg/người)
VD: Việt Nam có sản lượng lương thực là 36,7 triệu tấn, 79,7 triệu người

in progress 0
Delilah 2 tháng 2021-10-07T23:54:21+00:00 1 Answers 7 views 0

Answers ( )

    0
    2021-10-07T23:55:31+00:00

    Tính sản lượng lương thực bình quân trên đầu người : lấy sản lượng chia cho dân số x 100% ( đơn vị: kg/người) 

    VD

    bình quân lương thực theo đầu người của VN là: 36,7/79,7×100%=46 (kg/ người) 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )