Cách tính diện tích hình thang có đáy lớn là 25 cm, đáy nhỏ 21 cm và chiều cao 8 cm là: A. (25 x 21) x 8 : 2 B. (25 + 21) x 8 : 2 C. (25 + 21) : 8 x

Question

Cách tính diện tích hình thang có đáy lớn là 25 cm, đáy nhỏ 21 cm và chiều cao 8 cm là:
A. (25 x 21) x 8 : 2
B. (25 + 21) x 8 : 2
C. (25 + 21) : 8 x 2
D. (25 x 21) : 8 x 2

in progress 0
Melanie 1 năm 2021-09-07T07:42:44+00:00 2 Answers 24 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-07T07:43:44+00:00

  Công thức: ( đáy lớn + đáy nhỏ ) nhân với chiều cao, cùng đơn vị đo, rồi chia cho 2.

  Hoặc trung bình cộng hai đáy nhân với chiều cao ( cùng đơn vị đo ) .

  Chọn `B.`

  0
  2021-09-07T07:44:41+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Cách tính diện tích hình thang có đáy lớn là 25 cm, đáy nhỏ 21 cm và chiều cao 8 cm là:

  A. (25 x 21) x 8 : 2

  B. (25 + 21) x 8 : 2

  C. (25 + 21) : 8 x 2

  D. (25 x 21) : 8 x 2

  $\text{*Công thức tính DT hình thang: đáy lớn + đáy nhỏ x chiều cao cùng đơn vị đo và chia cho 2 }$

  Đáp án đúng là : $\text{B}$ (25 + 21) x 8 : 2

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )