Cách tính dương lịch của người xưa theo cách nào

Question

Cách tính dương lịch của người xưa theo cách nào

in progress 0
Caroline 1 năm 2021-08-20T03:48:16+00:00 2 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-20T03:49:17+00:00

  Cách tính dương lịch của người xưa theo cách nào

  Cách tính dương lịch của người xưa theo sự chuyển động của Mặt Trời 

  0
  2021-08-20T03:50:10+00:00

  tính theo trái đất quay quanh mặt trời

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )