Cách tính giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhaats của biểu thức LÀm ơn cách làm kiểu lớp 7

Question

Cách tính giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhaats của biểu thức
LÀm ơn cách làm kiểu lớp 7

in progress 0
Sadie 1 năm 2021-09-19T18:38:55+00:00 1 Answers 10 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-19T18:40:34+00:00

  Đáp án:

  a) Để tìm giá trị nhỏ nhất của A, ta cần:

  + Chứng minh  với k là hằng số

  + Chỉ ra dấu “=” có thể xảy ra với giá trị nào đó của biến

  b) Để tìm giá trị lớn nhất của A, ta cần:

  + Chứng minh  với k là hằng số

  + Chỉ ra dấu “=” có thể xảy ra với giá trị nào đó của biến

  Kí hiệu: min A là giá trị nhỏ nhất của A; max A là giá trị lớn nhất của A

   

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )