Cách tính mật độ dân số Đặc điểm nguồn lao động nước ta Năm nước ra hòa mạng Internet Tác dụng của rừng Tiềm năng kinh tế chính của các vùng kinh

Question

Cách tính mật độ dân số
Đặc điểm nguồn lao động nước ta
Năm nước ra hòa mạng Internet
Tác dụng của rừng
Tiềm năng kinh tế chính của các vùng kinh tế

in progress 0
Samantha 1 tháng 2021-08-07T20:41:26+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-07T20:43:18+00:00

  Mật độ dân số = Số dân / Diện tích đất.

  Đặc điểm nguồn lao động nước ta

  -Mặt mạnh:+Nguồn lao động rất dồi dào; 42,53 triệu người, chiếm 51,2 % tổng số dân

  +Mỗi năm tăng thêm một triệu lao động

  +Người lao động cần cù, sáng tạo có kinh nghiệm sản xuất phong phú, tiếp thu nhanh khoa học kỉ thuật

  +Chất luợng lao động ngày càng được nâng lên, lao động có kỉ thuật ngày càng đông
  -Hạn chế:

  +Lực luợng lao động có trình độ cao còn ít

  +Nhiều lao động chưa qua đào tạo ( 75%)

  +Thiếu tác phong CN+Năng suất lao động vẫn còn thấp

  +Phần lớn lao động có thu nhập thấp

  +Phân công lao động XH còn chậm chuyển biến

  +Quỹ thời gian lao động chưa sử dụng hết

  Năm nước ra hòa mạng Internet là cuối năm 1997

  *Rừng có vai trò rất quan trọng đối với cuộc sống của con người cũng như môi trường: cung cấp nguồn gỗ, củi, điều hòa, tạo ra oxy, điều hòa nước, là nơi cư trú động thực vật và tàng trữ các nguồn gen quý hiếm, bảo vệ và ngăn chặn gió bão, chống xói mòn đất, đảm bảo cho sự sống, bảo vệ sức khỏe của con người…

  0
  2021-08-07T20:43:21+00:00

  -ta lấy số dân chia cho số diện tích đất

  Nguồn lao động rất dồi dào

  -Mỗi năm tăng thêm một triệu lao động

  -Người lao động cần cù, sáng tạo có kinh nghiệm sản xuất phong phú, tiếp thu nhanh khoa học kỉ thuật

  -Chất luợng lao động ngày càng được nâng lên, lao động có kỉ thuật ngày càng đông

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )