Cách tính nguyển tử khối.Nêu ví dụ Giúpmikvs

Question

Cách tính nguyển tử khối.Nêu ví dụ
Giúpmikvs

in progress 0
Anna 3 tháng 2021-09-05T18:34:18+00:00 2 Answers 8 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-05T18:35:45+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Nguyên tử khối là khối lượng của một nguyên tử tính bằng đơn vị cacbon (đvC). 1 đvC = 1/12 khối lượng của một nguyên tử cacbon.

  Cụ thể trong bảng ở sgk hóa học lớp 8 trang 42 có cột nguyên tử khối của các nguyên tố hóa học.

  Vd: nguyên tử khối của H( hidro) =1; của O(oxi)=16

  0
  2021-09-05T18:36:16+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Nguyên tử khối có sẵn trong sách giáo khoa nên không cần tính.

  Cách tính phân tử khối: Lấy tích của trị số và nguyên tử khối của chất này cộng với tích của trị số và nguyên tử khối của chất kia.

  \(VD:\\ PTK\ CuSO_4=64\times 1+32\times 1+16\times 4=64+32+64=160\ (đvC)\\ PTK\ NaOH=23\times 1+16\times 1+1\times 1=23+16+1=40\ (đvC)\)

  chúc bạn học tốt!

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )