Cách Tính số phần trăm học sinh giỏi so với học sinhcả lớp

Question

Cách Tính số phần trăm học sinh giỏi so với học sinhcả lớp

in progress 0
Athena 2 tháng 2021-10-05T12:47:07+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-05T12:48:34+00:00

  Đáp án: ta lấy số học sinh cả giỏi chia cho học sin cả lớp và nhân với 100

  Giải thích các bước giải:

  0
  2021-10-05T12:48:35+00:00

  Giải thích các bước giải: ta lấy số học giỏi chia cho tổng số bạn trong lớp nhân 100%

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )