Cách trình bày phép tính nhanh 6*7*8*9*10*12 -3*4 =?

Question

Cách trình bày phép tính nhanh
6*7*8*9*10*12 -3*4 =?

in progress 0
Eloise 2 tháng 2021-09-11T15:10:39+00:00 2 Answers 9 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-11T15:12:27+00:00

  Đáp án: 362868

  Giải thích các bước giải:

  0
  2021-09-11T15:12:35+00:00

  Đáp án:

  =(6*8*10*12)*(7*9)-(3*4)

  =5706*63-12

  =359478-12

  =359466

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )