cách vẽ hàm số Y=3X và xác định điểm của nó

Question

cách vẽ hàm số Y=3X và xác định điểm của nó

in progress 0
Natalia 1 tháng 2021-08-07T20:52:00+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-07T20:53:25+00:00

   

  Giải thích các bước giải:

   +) Tập xác định: D=R

  +) Đồ thị hàm số y=3x là đường thẳng đi qua gốc toạ độ

  +) Cho x=1=> y=3=> đồ thị đi qua điểm A(1,3)

  Vẽ đồ thị (ảnh)

  0
  2021-08-07T20:53:49+00:00

  Đáp án:

   Điểm A(1;3)

  Giải thích các bước giải:

   cho hàm số : y=f(x) = 3x

  Với x= 1 => y = f(1) = 3.1 =3

  => A(1;3)

  biểu diễn điểm A trên mặt phẳng tọa độ 

  vẽ đường thẳng OA là đồ thị hàm số y = f(x) =3x

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )