Cách vẽ hàm số y = ax + b Cách giải bài toán = cách lập pt

Question

Cách vẽ hàm số y = ax + b
Cách giải bài toán = cách lập pt

in progress 0
Adalyn 3 tuần 2021-07-10T12:28:30+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-10T12:29:41+00:00

   

  Giải thích các bước giải:

   

   1)  Cách vẽ hàm số y = ax + b

  – Cho x = 0 => y = b  Ta có điểm ( 0;b)

           y = 0 => x = -`b/a` Ta có điểm (-`b/a` ; 0)

  – Vẽ hệ trục tọa độ

  – Tìm hai điểm trên

  – Vẽ đường thẳng qua hai điểm 

  2) 

  Cách giải bài toán bằng cách lập phương trình

  – Gọi ẩn và đặt điều kiện cho ẩn

  – Lập và giải phương trình

  – Chọn kết quả và kết luận

  0
  2021-07-10T12:29:43+00:00

  Cách vẽ hàm số y = ax + b:

  B1:

  Lập bảng giá trị

  B2:

  Vẽ đồ thị ( đường thẳng)

  Cách giải bài toán = cách lập pt

  B1:

  Tóm tắt bài 

  B2:

  Chọn ẩn, đặt đk

  B3:

  Giải hệ bằng các phương pháp: thế, cộng đại số, ….

  B4:

  Khi có KQ thì xét đk ( nhận, loại, ….)

  B5:

  KT lại bằng máy tính ( Mod 5 1)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )