Cách vẽ hình bài này từ điểm M nằm ngoài dg tròn tâm ở ve hai tiếp tuyến của dg tròn tâm A,B qua A ve dg thang MB cắt dg tròn tại E ME cắt dg tròn tâ

Question

Cách vẽ hình bài này từ điểm M nằm ngoài dg tròn tâm ở ve hai tiếp tuyến của dg tròn tâm A,B qua A ve dg thang MB cắt dg tròn tại E ME cắt dg tròn tâm o tại F AD và MB cắt nhau tại I

in progress 0
Vivian 2 tháng 2021-10-10T08:03:18+00:00 1 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-10T08:04:28+00:00

  Đáp án:

  Từ điểm M ở bên ngoài (O) .Vẽ cát tuyến MCD ko đi qua tâm Ở và hai tiếp tuyến MA, MB đến đg tròn (A,B là các tiếp điểm) và C nằm giữa M cà D

  a) C/m MA^2 = MC.MD

  b) Gọi I là trung điểm của CD.C/m rằng 5 điểm M,A,O,I,B cùng nằm ỷeen một đg tròn

  c) Gọi H là giáo điểm của AB và MO .C/m tứ giác CHOD nội tiếp đc đg tròn. Suy ra : AB là tia phân giác của góc CHD

  d) CMR : với M cố định ,cát tuyến MCD thay đổi nhưng vẫn thỏa mãn điều kiện của đề bài thì trọng tâm G của ΔΔCAD luôn chạy trên một đường tròn cố định

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )