Cách vẽ hình ngũ giác trên phần mềm Logo mình đang cần gấp đi mà

Question

Cách vẽ hình ngũ giác trên phần mềm Logo mình đang cần gấp đi mà

in progress 0
Josie 1 tháng 2021-08-05T16:11:38+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-05T16:13:12+00:00

  Lệnh lặp để vẽ hình ngũ giác: Repeat 5 [ fd 100 rt 360/5 ]

  0
  2021-08-05T16:13:24+00:00

  Đây là công thức nha bạn:

  Repeat 5[ FD 100 RT 72]

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )