cách viết chữ s trong máy tính casio 580vnx

Question

cách viết chữ s trong máy tính casio 580vnx

in progress 0
Mary 29 phút 2021-09-20T09:03:31+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-20T09:04:42+00:00
  • Nhập vào biểu thức: x2−x, bấm =để lưu phương trình.
  • Bấm (shift) -> (SOLVE), màn hình hiển thị con trỏ màu đen tại x, nghĩa là cần nhập x=0 ban đầu để máy dò tìm nghiệm:
  • ŽNhập vào 0
  • Lưu nghiệm vào ô nhớ A: (Alpha) -> (A)
  • Tìm nghiệm thứ hai: Di chuyển con trỏ về cuối biểu thức và đóng ngoặc biểu thức: 
  • Chia biểu thức này cho (x−A)(x−A): 
  • Bấm SHIFT SOLVE, nhập vào 0=0
  • thế nhé bn
  • chúc bn làm dc thành công
  0
  2021-09-20T09:05:14+00:00

  Đáp án:

  • Nhập vào biểu thức: x2−x, bấm =để lưu phương trình.
  • Bấm (shift) -> (SOLVE), màn hình hiển thị con trỏ màu đen tại x, nghĩa là cần nhập x=0 ban đầu để máy dò tìm nghiệm:
  • ŽNhập vào 0

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )