Cách viết phân số, latex trên Hoidap

Question

Cách viết phân số, latex trên Hoidap

in progress 0
Ariana 2 tuần 2021-07-10T12:02:14+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-10T12:03:18+00:00

  Cách viết phân số a/b:

  Bước 1: $

  Bước 2: \dfrac{a}{b} hoặc \frac{a}{b}

  Bước 3: $

  Kết quả : $\dfrac{a}{b}$ (\dfrac{a}{b}) hoặc $\frac{a}{b}$ (\frac{a}{b})

  *Nếu sử dụng ` thì dùng {a}/{b} sẽ gọn hơn. 

  Cách viết latex:

  Bạn có thể tham khảo tại câu trả lời của mình ở ID câu hỏi: 2085271

  0
  2021-07-10T12:03:26+00:00

  Cách viết phân số LaTex trên Hoidap :

  Cách 1 : Viết phân số cần viết, ví dụ a/b, rồi thêm ` vào trước và sau phân số vừa viết đó.

  `->`Kết quả : `a/b`

  Cách 2 : \dfrac{a}{b} rồi thêm $ và trước và sau.

  `->` Kết quả $\dfrac{a}{b}$

  Cách 3 : \frac{a}{b}, rồi thêm ` vào trước và sau.

  `->` Kết quả : `\frac{a}{b}`

  `#Study well`  

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )