Cảm kháng của cuộn cảm có trị số điện của cuộn dây L=1/π(H) và tần số của dòng điện chạy qua 100 Hz bằng

Question

Cảm kháng của cuộn cảm có trị số điện của cuộn dây L=1/π(H) và tần số của dòng điện chạy qua 100 Hz bằng

in progress 0
Sadie 1 năm 2021-08-22T22:32:32+00:00 1 Answers 6 views 0

Answers ( )

    0
    2021-08-22T22:33:53+00:00

    f=w/2pi suy ra w=200pi

    zl=w.l=200pi nhân 1/pi=200

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )