căn 9x^2 – 2x với x < 0 hộ mk vs mog mn hỉu

Question

căn 9x^2 – 2x với x < 0 hộ mk vs mog mn hỉu

in progress 0
Rose 13 phút 2021-09-10T12:12:24+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-10T12:13:26+00:00

      $\sqrt{9x^2}-2x$ (đk: $x<0$)

  $=\sqrt{(3x)^2}-2x$

  $=|3x|-2x$

  $=-3x-2x$

  $=-5x$.

  0
  2021-09-10T12:14:04+00:00

  Đáp án: $-5x$ với $x<0$

  Giải thích các bước giải:

  $\sqrt{9x^2}-2x=\sqrt{(3x)^2}-2x=|3x|-2x=-3x+2x=-5x$ với $x<0$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )