Căn bậc hai của 0,36 x Căn bậc hai của 25 phần 16 + 1 phần 4

Question

Căn bậc hai của 0,36 x Căn bậc hai của 25 phần 16 + 1 phần 4

in progress 0
Claire 3 tháng 2021-09-08T08:01:28+00:00 1 Answers 14 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-08T08:02:52+00:00

  Đáp án:

  Giải thích các bước giải:

  $\sqrt[]{0,36}$ x $\sqrt[]{\frac{25}{16}}$ + $\frac{1}{4}$

  = 0,6 x $\frac{5}{4}$ + $\frac{1}{4}$

  = $\frac{6}{10}$ x $\frac{5}{4}$ + $\frac{1}{4}$

  = $\frac{30}{40}$ + $\frac{1}{4}$

  = $\frac{3}{4}$ + $\frac{1}{4}$

  = $\frac{4}{4}$ = 1

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )