Cân bằng hộ mình vs Na+O2–>Na2O Al +H2SO4—>Al(SO4)3 +H2 Fe2O3+H2–>Fe+H20

Question

Cân bằng hộ mình vs Na+O2–>Na2O
Al +H2SO4—>Al(SO4)3 +H2
Fe2O3+H2–>Fe+H20

in progress 0
Ivy 10 phút 2021-09-16T17:55:33+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-16T17:56:57+00:00

  $4Na + O_2 —> 2Na_2O$
  $2Al + 3H_2SO_4 —> Al_2(SO_4)_3 + 3H_2$
  $Fe_2O_3 + 3H_2 —> 2Fe + 3H_2O$

  Chúc bạn học tốt!

  0
  2021-09-16T17:57:17+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  $4Na + O_2 \xrightarrow{t^o} 2Na_2O$

  $2Al + 3H_2SO_4 \to Al_2(SO_4)_3 + 3H_2$

  $Fe_2O_3 + 3H_2 \xrightarrow{t^o} 2Fe + 3H_2O$

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )