Cân bằng phương trình hóa học: FeCl3 +NaOH => Fe(OH)3 +NaCl

Question

Cân bằng phương trình hóa học: FeCl3 +NaOH => Fe(OH)3 +NaCl

in progress 0
Kennedy 4 tháng 2021-08-25T08:07:33+00:00 2 Answers 47 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-25T08:08:40+00:00

  Đáp án:

   

  Cân bằng PTHH

  ` FECL_3 + 3NaOH \to Fe(OH)_3 + 3NaCl`

   

  0
  2021-08-25T08:09:32+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  FeCl3 +3NaOH => Fe(OH)3 +3NaCl

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )