Cân bằng pt bằng phương pháp eletron: Fe(OH)2 +HNO3 => Fe(NO3)3 +N2O +H2O FeCO3 +HNO3 => Fe(NO3)3 +CO2 +NO +H2O Al + H2SO4 => Al2(SO4)3 +H2S +H2O Al +

Question

Cân bằng pt bằng phương pháp eletron:
Fe(OH)2 +HNO3 => Fe(NO3)3 +N2O +H2O
FeCO3 +HNO3 => Fe(NO3)3 +CO2 +NO +H2O
Al + H2SO4 => Al2(SO4)3 +H2S +H2O
Al +H2SO4 => Al(NO3)3 +NO2 +H2O
Al +H2SO4 => AL2(SO4)3 +SO2 +H2O
giúp em với ạ em sẽ vote 5* và hay nhất cho ai trl đầu ạ!!!

in progress 0
Savannah 1 năm 2021-08-20T03:16:26+00:00 2 Answers 50 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-20T03:17:28+00:00

  Fe(OH)2 +4HNO3 → Fe(NO3)3 +N2O +3H2O

  3FeCO3 +10HNO3 → 5Fe(NO3)2 +CO2 +3NO +3H2O

  8Al + 15H2SO4 → 4Al2(SO4)3 +3H2S +12H2O

  Al +6H2NO3 → Al(NO3)3 +3NO2↑ +3H2O

  2Al +6H2SO4 → AL2(SO4)3 +3SO2 +6H2O

   

  0
  2021-08-20T03:18:23+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  1  8:26:8:1:21

  2  3:10:3:3:1:5

  3  8:15:4:3:12

  4 không thể xảy ra nha

  5   2:6:13:6

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )