Căn cứ đầu tiên của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn là địa điểm nào? A. Lũng Nhai B. Chí Linh C. Nghệ An D. Lam Sơn

Question

Căn cứ đầu tiên của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn là địa điểm nào?
A. Lũng Nhai B. Chí Linh C. Nghệ An D. Lam Sơn

in progress 0
Allison 1 tháng 2021-08-07T19:07:40+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-07T19:08:42+00:00

  Căn cứ đầu tiên của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn là địa điểm nào?

  A. Lũng Nhai

  B. Chí Linh

  C. Nghệ An

  D. Lam Sơn

  *tên cuộc khởi nghĩa chính là địa điểm căn cứ đầu tiên

  0
  2021-08-07T19:09:15+00:00

  Căn cứ đầu tiên của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn là địa điểm nào?

  A. Lũng Nhai

  B. Chí Linh

  C. Nghệ An

  D. Lam Sơn

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )