Căn cứ vào Át lát Địa lí Việt Nam trang 20, em hãy cho biết hai tỉnh có giá trị sản xuất thủy sản trong tổng giá trị nông lâm thủy sản cao nhất ở Đồng

Question

Căn cứ vào Át lát Địa lí Việt Nam trang 20, em hãy cho biết hai tỉnh có giá trị sản xuất thủy sản trong tổng giá trị nông lâm thủy sản cao nhất ở Đồng bằng sông Cửu Long là
1 điểm
A. Cà Mau, Bạc Liêu.
B. Bạc Liêu, An Giang.
C. An Giang, Đồng Tháp.
D. Kiên Giang, Cà Mau.

in progress 0
Reagan 5 tháng 2021-07-15T09:39:50+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-15T09:40:57+00:00

  Chọn C: An Giang, Đồng Tháp

  0
  2021-07-15T09:41:05+00:00

  Căn cứ vào Át lát Địa lí Việt Nam trang 20, em hãy cho biết hai tỉnh có giá trị sản xuất thủy sản trong tổng giá trị nông lâm thủy sản cao nhất ở Đồng bằng sông Cửu Long là:

  A. Cà Mau, Bạc Liêu.

  B. Bạc Liêu, An Giang.

  C. An Giang, Đồng Tháp.

  D. Kiên Giang, Cà Mau.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )