Căn cứ vào Atlat Địa lí trang 13 cho biết dãy núi nào sau đây có hướng vòng cung? A: Pu Đen Đinh B: Hoàng Liên Sơn C: Trường Sơn Bắc D: Bắc Sơn

Question

Căn cứ vào Atlat Địa lí trang 13 cho biết dãy núi nào sau đây có hướng vòng cung?
A: Pu Đen Đinh
B: Hoàng Liên Sơn
C: Trường Sơn Bắc
D: Bắc Sơn

in progress 0
Vivian 5 tháng 2021-07-08T23:42:58+00:00 2 Answers 1618 views -1

Answers ( )

  0
  2021-07-08T23:44:43+00:00

  Căn cứ vào Atlat Địa lí trang 13 cho biết dãy núi nào sau đây có hướng vòng cung?
  A: Pu Đen Đinh
  B: Hoàng Liên Sơn
  C: Trường Sơn Bắc
  D: Bắc Sơn ( chọn )

  Giải thích

  – Pu Đen Đinh có hướng tây bắc – đông nam

  – Hoàng Liên Sơn có hướng tây bắc-đông nam

  – Trường Sơn Bắc có hướng tây bắc-đông nam

  ⇒ Chỉ còn một đáp án đó chính là Bắc Sơn

  – Bắc Sơn có hướng  đông bắc-tây nam ( vòng cung )

  ⇒ D

  chúc bạn học tốt , nocopy ( Chả biết có đúng ko , mik làm theo ý hiểu của mik nha , sai thì bảo mik nha )

  0
  2021-07-08T23:44:50+00:00

  Căn cứ vào Atlat Địa lí trang 13 cho biết dãy núi nào sau đây có hướng vòng cung?

  A: Pu Đen Đinh

  B: Hoàng Liên Sơn

  C: Trường Sơn Bắc

  D: Bắc Sơn

  Giải thích: Chọn $D$ 

  Địa hình nước ta điển hình nhất ở vùng núi Đông Bắc có sông Bắc Sơn có hướng vòng cung rõ rệt 

  $@Pipimm~$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )