Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 14, cho biết hồ nào sau đây có diện tích lớn hơn cả?

Question

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 14, cho biết hồ nào sau đây có diện tích lớn hơn cả?

in progress 0
Ariana 3 tuần 2021-07-09T22:18:13+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-09T22:19:41+00:00

  Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 14, cho biết hồ nào sau đây có diện tích lớn hơn cả?

  ⇒ Ta chọn đáp án D.

  ⇒ Vì hồ Dầu Tiếng là hồ có diện tích lớn hơn các hồ còn lại.

  0
  2021-07-09T22:19:43+00:00

  Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 14, cho biết hồ nào sau đây có diện tích lớn hơn cả

  A: Hồ Phú Ninh ( ở phía Bắc chỗ gần Tam KỲ) 

  B: Hồ Đơn Dương ( Gần Phan Rang- Tháp Chàm)

  C: Hồ Sông Hinh ( Chỗ nằm giữa Tuy Hòa và Nha Trang)

  D: Hồ Dầu Tiếng (ở tỉnh Tây Ninh thuộc vùng Đông Nam bộ)

  => Ta thấy hồ Dầu Tiếng có diện tích lớn hơn cả 

  => Chọn D

  Chúc chủ tus học giỏi điểm cao nhé ^^

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )