Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 19 năm 2000-2001 sản lượng lúa nước ta là

Question

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 19 năm 2000-2001 sản lượng lúa nước ta là

in progress 0
Sadie 2 tháng 2021-10-08T07:58:44+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-08T07:59:49+00:00

  Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 19 năm 2000-2001 sản lượng lúa nước ta là:

  Năm 2002: 32530 nghìn tấn

  Năm 2005: 35832 nghìn tấn

  Năm 2007: 35942 nghìn tấn

  0
  2021-10-08T08:00:38+00:00

  Sản lượng lúa nước ta:

  – Năm 2000: 32530 nghìn tấn

  – Năm 2005: 35832 nghìn tấn

  – Năm 2007: 35942 nghìn tấn

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )