Căn cứ vào Atlat địa lí Việt Nam trang 22 cho biết ngành da giày có ở trung tâm công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng nào sau đây A Bắc Giang B Việt Trì

Question

Căn cứ vào Atlat địa lí Việt Nam trang 22 cho biết ngành da giày có ở trung tâm công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng nào sau đây A Bắc Giang B Việt Trì xe Hòa Bình đi Vinh

in progress 0
Allison 3 tuần 2021-07-09T21:56:56+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-09T21:58:14+00:00

  Hòa Bình nha bạn

  0
  2021-07-09T21:58:41+00:00

  Căn cứ vào Atlat địa lí Việt Nam trang 22 cho biết ngành da giày có ở trung tâm công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng nào sau đây:

  A. Bắc Giang

  B. Việt Trì 

  C. Hòa Bình 

  D. Vinh

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )